Nordic Groth Company Sigill
[

OM OSS

Vår mission är att bidra till en samhällsutveckling som ger människor och verksamheter förutsättningar till en ekonomisk-, klimatmässig, social och hållbar situation.

]

Vår framtid

Cofactor är ett bolag som vill ta ett stort ansvar i samhället. Vi bryr oss på riktigt. Vi vill sticka ut som ett snabbfotat och modernt
bolag som vet vad vi vill och är beredda att lyfta frågor som skapar förändring i branschen och i samhället. Socialt och hållbart.
Kort och gott attraktiva för våra kunder, kollegor och affärsparnters.

Vår ambition är att vara en nationell svensk aktör och affärspartner som kan leverera och tillföra kompetens och tjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling i samhällsbyggnadssektorn i sin helhet samt i samtliga skeden inom samhällsbyggnad,
bygg- och fastighetssegmentet. Från tidiga skeden, lösningar och genomförande till och med förvaltningsskedet.
Där vi ser till helheten och dess samband.

Affärsidé

Cofactor ska tillföra värden för den svenska samhällsbyggnad-, bygg-och fastighetsmarknaden med syfte att utveckla en “social hållbarhet” för ett
bättre samhälle. Centralt är att bidra till lösningar för att uppnå ekonomiska, miljömässiga och sociala förutsättningar för människor,
verksamheter och investerare. Socialt & hållbart.

Affärsmodell

Genom vår samlade erfarenhet och kompetens med spets och bredd i vårt tjänsteutbud bidrar vi med innovativa och
hållbara lösningar över tid. Vi utbyter och nyttjar erfarenheter och kompetens genom vårt sätt att arbeta inom och mellan våra
verksamhetsgrenar.

Människorna i organisationen är våra viktigaste spelare där varje individ har ett stort inflytande att vara med och bidra
med förbättringar som leder mot rätt riktning och tillförande av värde i det vi gör.

Mission

Vi ska tillföra värde till att utveckla en social hållbarhet för ett bättre samhälle.

Värdegrund

Professionalitet

Vi skall alltid vara i nära kommunikation med kunden och marknaden för att på så sätt ha kunskap om kunders behov och
förväntningar.
Vi levererar det vi avtalat med kunden. Vi tar ansvar för det vi gör.

Respekt

Vi uppträder alltid med respekt mot den andra parten; såväl som mellan oss själva, kunder, affärspartners och övriga intressenter.
Vi respekterar varandras uppfattningar och åsikter. Vårt varumärke avspeglas även i vårt uppträdande och vad omgivningen får för
upplevelse kring oss som individer.

Tydlighet

Vi kommunicerar rakt, ärligt och öppet för att upplevas tydliga med hög grad av civilkurage och integritet.

Långsiktighet

Vi ser vårt arbete som långsiktigt vilket värnar för omsorg och hållbarhet i allt vi gör.

Ledning

CEO, Håkan Adelwald
CEO, Håkan Adelwald
COO, patrik.nilsson@cofactor.se
COO, patrik.nilsson@cofactor.se
.
_
_
Håkan Adelwald
CEO
Patrik Nilsson
Operativ chef
VÄST
MITT
SYD
ÖST

Malmö

Stockholm

Linköping

Göteborg

Grafisk profil & manual

Vår identitetsguide enar vår interna syn på Cofactor samt vårt utåtriktade uttryck. Vår marknadsföring och er upplevelse blir homogen och intrycket ska uppfattas trovärdigt och starkt. Uppfattningen om Cofactor vill vi ska uppfattas lika oaktat projekt eller vem man möter från oss.

GRAFISK MANUAL