Genom innovativa lösningar och nya sätt att tänka förändrar vi branschen och samhället.

Genom innovativa lösningar och nya sätt att tänka förändrar vi branschen och samhället.

Cofactor Management Group är en modern bolagsgrupp i bygg- och fastighetsbranschen med verksamhet inom fyra affärsområden Property Development, Engineering, Construction Management samt över tid Properties.

Vi har samlat mångårig erfarenhet av bygg- och fastighetsverksamhet nationellt såväl internationellt.

Vi erbjuder vår samlade erfarenhet och kompetens med genomarbetade processer och arbetssätt från tidiga skeden, lösningar, genomförande och förvaltning där engagerade medarbetarna med vårt industriella tänk och motivation till digitalisering är centrala i verksamheten. På så vis tror vi att vi optimerar kostnader och därmed värdeskapandet för våra kunder och övriga intressenter genom hela förädlingskedjan.

Vår geografiska närvaro är nationell med kontorsetableringar utifrån marknadsområdena Syd, Väst, Mitt och Öst med Malmö, Göteborg Linköping och Stockholm som nav.

Projekt
SOcialt och hållbarT
Vårt erbjudande