Genom innovativa lösningar och nya sätt att tänka förändrar vi branschen och samhället.

Genom innovation och nya sätt att tänka förändrar vi branschen och samhället med framtidens lösningar.

Cofactor är en modern bolagsgrupp med partnerbolag inom samhällsbyggnadssektorn där vi erbjuder en samlad erfarenhet och kompetens inom tre affärsområden- Management, Engineering och Construction Management.

Vi har tillsammans en samlad och mångårig erfarenhet och kompetens inom samhällsbyggnad-, bygg- och fastighetsverksamhet nationellt såväl internationellt.

Vi erbjuder vår samlade erfarenhet och kompetens med genomarbetade processer och arbetssätt. Från tidiga skeden, lösningar, genomförande till förvaltning, där vi med stort engagemang, industriella tänk och digitalisering är centrala i verksamheten. På så vis tror vi att vi optimerar kostnader och därmed värdeskapandet för våra kunder och övriga intressenter genom hela förädlingskedjan.

Vår geografiska närvaro är nationell utifrån marknadsområdena Syd, Väst, Mitt och Öst med Malmö, Göteborg, Stockholm och Linköping som centrala orter.

Projekt
SOcialt och hållbarT
Vårt erbjudande