Nordic Groth Company Sigill
[

Affärspartners

Cofactors affärsmodell bygger på bolagsgruppens samlade erfarenhet och kunskap med effektiva processer och guidelines.
Tillsammans med vår egen kompetens och erfarenhet samt våra nationella och internationella affärspartners, under ett och samma varumärke, utvecklar vi kontinuerligt en modern och kostnadseffektiv kunskaps- och affärsdriven organisation. Ständigt med innovativt framtidsfokus som ser till helheten.
Läs även Cofactor policy affärspartners.


Tillsammans så får vi det att hända då alla har ett gemensamt incitament - att ligga i framkant och på så vis kunna tillföra värden till våra kunder och oss själva.

Vi söker kontinuerligt affärspartners som ser Cofactors affärsmodell och sätt att arbeta för nya affärsmöjligheter.
Finns intresse så tveka inte att kontakta oss för vidare förutsättningslös dialog.

]

Fakturaadresser:

Postadress:

Cofactor Management Group AB  
Ebbe Lieberathsgatan 18B  
SE-41265 Göteborg

Här hittar du fler
information-, företags- och kontaktuppgifter:

BG | VAT | MOMS | ORG

Leverantörsfakturor tas endast emot som e-faktura eller i PDF-format via nedan mailadresser.


Cofactor Management Group AB
PDF:
SE-5592258734@pdf.scancloud.se
E-faktura: Peppolid: 0007:5592258734

Cofactor Engineering AB
PDF:
SE-5592319437@pdf.scancloud.se
E-faktura: Peppolid: 0007:5592319437 

Cofactor Construction Management AB
PDF:
SE-5593718363@pdf.scancloud.se
E-faktura: Peppolid: 0007:5593718363 

Cofactor Property Development AB
PDF:
SE-5592994684@pdf.scancloud.se
E-faktura: Peppolid: 0007:5592994684

Faktura ska alltid innehålla Cofactor-bolagets referensperson, kostnadsställe samt projekt-/uppdragsnummer. Om inte så är fallet kan vi ej hantera er faktura och den kommer återsändas till er. En kreditfaktura kommer begäras samt ny faktura.

Eventuella frågor så kontakta vår ekonomiavdelning elna.koublani@cofactor.se