Nordic Groth Company Sigill
[

partners

Cofactors affärsmodell bygger på att vi ser till helheten genom att nyttja bolagets samlade erfarenhet och kunskap med effektiva processer och guidelines.
Vår organisationsmodell är partnerdriven där vi tillsammans med våra övriga affärspartners har en gemensam kultur- och arbetsplattform, under ett och samma varumärke. Kontinuerligt utvecklar och stärker vi vår samlade kompetens och erbjudande som en modern och kostnadseffektiv kunskaps- och affärsdriven organisation. Ständigt med innovativt framtidsfokus som ser till helheten för framtidens lösningar.
Läs även Cofactor policy affärspartners.

Tillsammans så får vi det att hända då alla har ett gemensamt incitament - att ligga i framkant och på så vis kunna tillföra värden till våra kunder och oss själva.

Vi söker kontinuerligt nya partners som ser Cofactors affärs- och organisationsmodell, kultur och sätt att arbeta för nya affärsmöjligheter intressant och spännande.
Finns intresse så tveka inte att kontakta oss för vidare förutsättningslös dialog.

]

Fakturaadress:

Postadress:

Cofactor Consulting AB  
c/o Cordless Sweden AB,
SE-426 71 Göteborg (V.Frölunda)

Här hittar du fler
information-, företags- och kontaktuppgifter:

PG | MOMS | ORG.NR

Leverantörsfakturor tas endast emot i PDF format alt. e-faktura via nedan mailadresser.


PDF:           5568040223@autoinvoice.se:

E-faktura:  Peppol ID:0007:5568040223


På faktura ska det alltid framgå Cofactors referensperson, kostnadsställe samt projekt-/ uppdragsnummer. Om inte så är fallet kan vi ej hantera er faktura och den kommer återsändas till er som fakturaanmärkning.

Eventuella frågor så kontakta ekonomi@cofactor.se