Nordic Groth Company Sigill
[

Kontakta oss

]

Kontakta oss

MODERBOLAG:

Håkan Adelwald, CEO

Mobil:

Mail:

Mail:

Mobil:

Patrik Nilsson, Operativ chef

Här hittar du fler
information-, företags- och kontaktuppgifter:

PG | MOMS | ORG.NR

Cofactor Consulting AB

_

Telefon
Epost   

Cofactor

Telefon
Epost   

CEO, Håkan Adelwald

Telefon
Epost   

COO, patrik.nilsson@cofactor.se

.

Telefon
Epost   

AFFÄRSOMRÅDEN:

Cofactor Engineering
Cofactor Management
Cofactor Construction Management

Fakturaadress:

Postadress:

Cofactor Consulting AB  
c/o Cordless Sweden AB,
SE-426 71 Göteborg (V.Frölunda)

Här hittar du fler
information-, företags- och kontaktuppgifter:

PG | MOMS | ORG.NR

Leverantörsfakturor tas endast emot i PDF format alt. e-faktura via nedan mailadresser.

PDF:          5568040223@autoinvoice.se:

E-faktura: PeppollID:0007:5568040223

På faktura ska det alltid framgå Cofactors referensperson, kostnadsställe samt projekt-/ uppdragsnummer. Om inte så är fallet kan vi ej hantera er faktura och den kommer återsändas till er som fakturaanmärkning.

Eventuella frågor så kontakta ekonomi@cofactor.se

KONTOR

Stockholm

Linköping

Göteborg

Sven Källfelts Gata 204

SE-426 71  Göteborg 

(V. Frölunda)

Malmö