Vår framgång bygger på att människorna i organisationen är våra viktigaste spelare”

Nordic Groth Company Sigill
[

JOBBA HOS OSS

Vill du jobba för att göra bygg- och fastighetsbranschen mer socialt och hållbar?

Som medarbetare och kollega på Cofactor är du vår viktigaste tillgång. Genom våra relationer till varandra, affärspartners och kunder hittar vi tillsammans kraften, engagemanget och lösningar för framtiden - professionellt såväl som privat. I våra uppdrag och projekt skapar vi tillsammans framtidens samhälle.
För oss är det viktigt med trivsel, arbetsglädje och gott mående, vilket vi tror leder till goda resultat. Vi tror också på att det är tillsammans vi utvecklas och blir starka.

Vi söker kontinuerligt nya kollegor som känner igen sig i personligheten som "Cofactorian" som vill ta plats, sätta sin prägel och vara delaktiga i att utveckla ett modernt, agilt och flexibelt bolag, där människorna är centrala, som ska möta morgondagens utmaningar för att skapa framtidens samhälle.

Vår ambition är att utveckla och etablera vår geografiska närvaro på flera orter i södra, västra och östra Sverige.

Då vi ständigt söker nya kollegor med olika erfarenhet och kompetens till våra affärsområden så tveka inte skicka in spontan-ansökan till vår HR-avdelning, pia.nilsson@cofactor.se.

]
Se våra lediga tjänster

Cofactorianen

Med hög kompetens och mod att förändra samhället, både i det ­stora och det lilla är vår Cofactorian en målmedveten och varm ­person. Hen tar ansvar och vet hur stor roll hen spelar i bolaget. Cofactorianen leder projektet, laget och kunden.

Här finns andan “vill man så kan man” och ingen lägger sig platt, utan tillsammans strävar vi efter att ständigt bli bättre och bättre Vi firar framgångar och lyfter varandra, allas kompetens och driv behövs.

Socialt & hållbart!

”Cofactor erbjuder ett arbetsgivarlöfte”

COFACTORIANEN

Med hög kompetens och mod att förändra samhället - både i det stora och i det lilla är vår Cofactorian en målmedveten och varm person. Hen tar ansvar och vet hur stor roll hen spelar i bolaget. Cofactorianen leder projektet, laget, kunden …

Här finns andan “vill man så kan man” och ingen lägger sig platt utan tillsammans strävar vi efter att ständigt bli bättre och bättre. Vi firar framgångar och lyfter varandra, allas kompetens och driv behövs.

”Cofactor erbjuder ett arbetsgivarlöfte”

COFACTORIANEN

Med hög kompetens och mod att förändra samhället - både i det stora och i det lilla är vår Cofactorian en målmedveten och varm person. Hen tar ansvar och vet hur stor roll hen spelar i bolaget. Cofactorianen leder projektet, laget, kunden …

Här finns andan “vill man så kan man” och ingen lägger sig platt utan tillsammans strävar vi efter att ständigt bli bättre och bättre. Vi firar framgångar och lyfter varandra, allas kompetens och driv behövs.

”Cofactor erbjuder ett arbetsgivarlöfte”

Lediga tjänster

Nedan listas de jobb som vi söker till för tillfället.
Cofactor Property Development
Göteborg/Väst
6.30.23
Projektutvecklingschef
Cofactor Property Development
Malmö/Syd
6.30.23
Projektutvecklingschef
Cofactor Property Development
Stockholm/Mitt
6.30.23
Projektutvecklingschef
Cofactor Construction Management
Stockholm/Mitt
6.30.23
Projektchef
Cofactor Construction Management
Stockholm/Mitt
6.30.23
Platschef
Cofactor Engineering
Göteborg / Skövde
6.30.23
Teamledare Byggteknik
Cofactor Engineering
Linköping
6.30.23
Besiktningsman Bygg, VVS och El
Cofactor Engineering
Linköping
6.30.23
Projekt- och Byggledare
Cofactor Engineering
Linköping
6.30.23
Teamledare Projektledning
Cofactor Engineering
Linköping
6.30.23
Uppdragsledare VVS och Energi
Cofactor Engineering
Linköping
6.30.23
Teamledare VVS och Energi
Cofactor Engineering
Linköping
6.30.23
Uppdragsledare Elteknik
Cofactor Engineering
Linköping
6.30.23
Teamledare Elteknik
Cofactor Construction Management
Göteborg
6.30.23
Platschef
Cofactor Engineering
Göteborg/ Väst
5.31.23
Marknadsområdeschef
Cofactor Engineering
Malmö/ Syd
6.30.23
Marknadsområdeschef
Cofactor Construction Management
Malmö
6.30.23
Projektchef
Cofactor Engineering
Göteborg / Skövde
6.30.23
Senior Uppdragsledare Byggteknik
Cofactor Engineering
Göteborg / Skövde
6.30.23
Projekt- och Byggledare
Cofactor Engineering
Göteborg
6.30.23
Uppdragsledare VVS och Energi
Cofactor Construction Management
Malmö/ Syd
5.31.23
Avdelnings-/Marknadsområdeschef
Cofactor Construction Management
Göteborg
6.30.23
Projektchef
Cofactor Engineering
Malmö
6.30.23
Teamledare Elteknik

Tjänst

Affärs-/verksamhetsområde

Marknadsområde/placering

Sista ansöknigsdag

Tjänst
Affärsområde
Placering
Sista ansökningsdag