[COFACTOR]

Back
Next
För investerare
[COFACTOR] Bolagsgruppens idé är att utveckla ett kunskaps-, bygg- och förvaltningsföretag med fokus på att bli en modern och framtida samhälls- och bostadutvecklare som kan erbjuda eftertraktade lösningar och boendeformer. Och på så vis uppfattas som den naturliga affärs-och samarbetspartnern. Att bidra till samhällsutvecklingen generellt och särskilt boendeformer som ger människor förutsättningar att ha råd att bo och uppleva ett attraktivt och social hållbart liv.

Så vårt fokus är att tillföra värden genom kunskap och erfarenhet kopplat till rätt resurskostnad, industrialisering och digitalisering för att kunna uppnå byggkostnader som i förlängningen generellt kan skapa förutsättningar för investeringar samt uppnå rimligare boendekostnader inom bostadssegmentet.

Vi har över 30 års erfarenhet av bygg- och fastighetsverksamhet nationellt såväl internationellt.
Med hjälp av färdigutvecklade fastighetskoncept och i detalj genomarbetade processer optimerar vi värdeskapandet för alla intressenter genom hela förädlingskedjan.

[COFACTORS] ambition är att köpa, utveckla och sälja bostadsfastigheter med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning.
Vi gör det gärna genom olika projektspecifika Joint Ventures modeller inom affärsområdet Fastighetsutveckling och Fastigheter. Det kan vara med finansiell JV-partner för projektet eller en specifik fastighet. Det kan vara med en JV-partner som sitter på en fastighet där COFACTOR kan tillföra värden för att genomföra projektet.

Vi söker ständigt finansiella partners såväl fastighetspartners för nya affärsmöjligheter inom bostadssegmentet. Finns intresse så tveka inte att kontakta oss för vidare förutsättningslös dialog

© ® 2020 COFACTOR http://www.cofactor.se All Rights Reserved.