[COFACTOR] är ett kompetens- och kunskapsföretag med verksamhet inom fastighetsutveckling, fastigheter och entreprenad.

Genom vår samlade kunskap och erfarenhet skapar och tillför vi värde för vårt samhälle och våra kunder.

[COFACTOR] söker nu seniora kompetenser som vill ta plats, sätta sin prägel och vara delaktig i att utveckla ett modernt, agilt och flexibelt bolag som möter morgondagens utmaningar för att skapa framtidens samhälle.

Tror du att du är en av oss och vill vara med på resan så tveka inte att höra av dig för en förutsättningslös dialog. Läs mer under karriär och lediga tjänster.

[COFACTOR] kan översättas till katalysator och hjälpmolekyl. Och det tycker vi speglar vad vi vill bidra med för att tillsammans med er uppnå hållbara resultat.

Back
Next
Vårt erbjudande
Erbjuder ingenjörs- och arkitekttjänster med lösningar för bygg- och fastighetmarknaden.

Vi har lång branscherfarenhet och är väl förtrogna att arbeta i samtliga skeden av byggprocessen. Från tidiga skeden med utredningar/idéer, framtagande av tekniska handlingar, genomförandefasen och även förvaltningsfasen med förvaltningstjänster.


Vår modell bygger på partnerskap, färdigutvecklade koncept och i detalj genomarbetade processer allt för att optimera värdeskapandet genom hela förädlingskedjan.

Vi bidrar med allt från idé, konceptutveckling, marknadsföring till genomförandet av byggnationen. Med andra ord ett komplett sätt att utveckla mark och förädla fastigheter.
Utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter för ett socialt hållbart boende.

Vår ambition är att skapa och förvalta boendeformer med hög service på utvalda orter.
Vi vill ge människor förutsättningar att ha råd att bo samt kunna uppleva ett attraktivt
och social hållbart liv.


Utför entreprenader som omfattar ombyggnader och nyproduktion av bostäder, offentliga och kommersiella lokaler

Vår ambition är att vara det naturliga valet som partner eller entreprenör, när det handlar om projekt i olika former.

Vi erbjuder kunder och uppdragsgivare den bästa gemensamma nämnaren. Genom oss själva, samt genom nationella som internationella samarbetspartners. Givetvis i både utförande- och
totalentreprenader, samt i andra samverkansformer tillsammans med er.


Nyheter
Välkomna till [COFACTOR]
2019-11-08


I och med att vi idag lanserar vår hemsida för [COFACTOR] Management Group, etablerar vi en bolagsgrupp med mångårig samlad erfarenhet inom Fastighetsutvecklings-, Entreprenad-, Konsult- och Fastighetsverksamhet, nationellt såväl som internationellt. Vår mission är att bidra till samhällsutvecklingen generellt och särskilt boendeformer som ger människor förutsättningar att ha råd att bo och uppleva ett attraktivt och social hållbart liv. En sak är säker - Att morgondagen ser inte ut som idag. Vi har många globala omvärldsfaktorer att ta hänsyn till för att skapa ett hållbart samhälle.

Därför tar vi fasta på det. Vi gillar utmaningar och vi vill tillföra värden genom vår erfarenhet, kunskap, kostnadsfokus, industrialisering och digitalisering med ett holistiskt förhållningssätt. Namnet [COFACTOR] kan översättas till katalysator och hjälpmolekyl. Och det tycker vi speglar vad vi vill bidra med för att tillsammans med er uppnå hållbara resultat.

Botanisera gärna på vår hemsida & kontakta oss så berättar vi mer.

Håkan Adelwald
CEO
[COFACTOR] Etablerar sig i Malmö och Sydsverige
2019-12-10

I linje med [COFACTOR] Management Groups ambition att utveckla sin verksamhet nationellt är det glädjande att vi idag har gjort klart med kontorslokaler i Malmö med Wihlborgs Fastigheter på Boplatsen i Malmö. Fastigheten, lokalerna och hyresvärden passar [COFACTOR]s tillväxtambitioner väl med sitt logistiska läge och kommer utgöra en av hörnstenarna i vår fortsatta lansering och expansion i Södra Sverige.

[COFACTOR] fortsätter att rekrytera seniora kompetenser som vill ta plats, sätta sin prägel och vara delaktig i att utveckla ett modernt, agilt och flexibelt bolag som möter morgondagens utmaningar för att skapa framtidens samhälle. Tror du att du är en av oss och vill vara med på resan så tveka inte att höra av dig för en förutsättningslös dialog. Läs mer under karriär och lediga tjänster. 

Håkan Adelwald
CEO
[COFACTOR] Etablerar sig i Malmö och Sydsverige
2019-12-10


Boplatsen, Malmö
Kontakt
[COFACTOR] Management Group AB
Vasaplatsen 8
SE-41134 Göteborg

info.cofactor@cofactor.se

Org.Nr. 559225-8734
Bankgironummer 5404-9358
Momsregistreringsnummer/
VAT-nummer SE559225873401


Håkan Adelwald, CEO
Mobil +46 768 348410
hakan.adelwald@cofactor.se

Magnus Andersson
Mobil +46 709 218606
magnus.andersson@cofactor.se
[COFACTOR] Engineering AB

Org.Nr. 559231-9437
Bankgironummer 5424-0577
5424-0577


[COFACTOR] Property Development

[COFACTOR] Properties

[COFACTOR] Construction

[COFACTOR]
Vasaplatsen 8
SE-41134 Göteborg

[COFACTOR]
Svetsaregatan 5
SE-30250 Halmstad


[COFACTOR]
Boplatsgatan 8
SE-21376 Malmö
© ® 2019 COFACTOR http://www.cofactor.se All Rights Reserved.