VD Construction Management

I ARBETSUPPGIFTERNA INGÅR BL.A.

Som huvudfunktion:
Kontinuerligt planerar, leder, initierar, samordnar och följer upp affärsområdets verksamhet med erforderliga åtgärder.

  • Ansvar och mandat för att genomföra initiativ och aktiviteter mot att uppfylla affärsområdets mål med företagets mål och policy som grund.
  • Ansvar och mandat för att affärsområdets budget avseende bygga orderstock, klara omsättning och resultatmål uppfylles.
  • Du ansvarar för affärsområdets projektportfölj.
  • Personal-, sälj- och ekonomiansvar.
  • Ansvar och mandat för att verksamheten bedrivs rationellt.
  • Upprättar årligen mål- och aktivitetsplan samt budget för den egna enheten, byggd på Groups, och driver aktivt utvecklingen av denna. Verkar för en aktiv marknadsbearbetning och planerar för att resultatenhetens resurser är utnyttjade på bästa sätt.
  • Har rollen som Construction Manager (produktions- eller projektchef).
  • Ansvarar för att organisationen styr och följer upp att företagets verksamhet bedrivs i enlighet med ledningssystemet för kvalitet och miljö.


VEM ÄR DU?

Vi söker dig hen med minst 15 års erfarenhet från byggentreprenad- och/ eller projektutvecklingsverksamhet. Akademisk utbildning eller likvärdigt med flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vi tror att du idag eller tidigare arbetat som VD eller arbetschef på mindre/ medelstort entreprenadföretag alt. projektchef, entreprenadchef eller liknande på ett större entreprenadföretag.

Du kan också ha arbetat tidigare eller idag på bostadutvecklingsbolag eller teknikkonsultbolag i en roll som projektutvecklingschef, projektchef eller Construction Manager med erfarenhet från entreprenadverksamhet.

För att lyckas i rollen tror vi att du är en kommunikativ närvarande coachande ledare som gillar jobba med människor och med en personlig prestigelöshet som skapar tillit till din omgivning, du är driven och initiativtagande, lätt för att skapa relationer med kollegor såväl kunder, du är driven och intresserad av att göra affärer och genomföra projekt, du skapar vid behov ”kulturbryggor”, du gillar ha många bollar i luften och att jobba i team.

Du vill utvecklas tillsammans med bolaget och bolagsgruppen. Samtidigt som du är operativt lagd och tar ägarskap för genomförande i aktuella frågor, så uppskattar du också den långsiktiga strategiska delen av jobbet och ser till helheten.

Du har datavana är förtrogen med Microsoft Office och en digitaliserad miljö och känner dig hemma och har lätt att lära dig bland olika dataprogram/-system. Du hanterar flytande svenska och engelska i tal och skrift.

DU ERBJUDS

Du erbjuds en spännande och personligt utvecklande central roll med bra villkor och förmåner med möjligt delägarskap i COFACTOR, som har ambition att bli en ledande modern bolagsgrupp med hållbarhet i fokus.

ANSÖKAN

Ansökningstiden går ut 2022-02-28

KONTAKTUPPGIFTER FÖR FRÅGOR

Du skickar din ansökan med meritförteckning på mail till vår HR-chef Pia Nilsson pia.nilsson@cofactor.se.

Tjänsten ska tillsättas med tillträde enligt överenskommelse under 2021 och rekryteringsarbetet sker därför löpande under ansökningstiden.

Du är också välkommen att kontakta Håkan Adelwald, CEO för COFACTOR Management Group, för att få mer information om verksamheten och tjänsten på telefon 0786 348410. Din ansökan hanteras konfidentiellt.