Marknadsområdeschef Syd

I ARBETSUPPGIFTERNA INGÅR

Du rapporterar till VD och är medlem av verksamhetens strategiska och operativa ledningsgrupp.
Planera, leda, initiera, samordna och följa upp marknadsområdets verksamhet med erforderliga åtgärder i samråd med närmaste chef.
Fattar beslut och utövar attesträtt enligt attest- och delegationsordning inom ramen för Affärsområdets fastställda långsiktiga affärsplan.

OPERATIVT ANSVAR

- Ansvarar för att verksamheten bedrivs rationellt.
- Att verksamhetens personella resurser planeras, utvecklas och tillvaratas på bästa sätt med målet att bästa ekonomiska utbyte för marknadsområdets enheter och företaget uppnås inom de ramar som utgörs av interna och externa krav på säkerhet, miljö och andra företagsövergripande intressen.
- Ansvarar för att kommunikationsvägarna är öppna och smidiga.
- Ansvarar för marknadsområdets samlade mål, aktiviteter och resultat med VDs uppdrag och bolagsgruppens mål och policy som grund. Kan ingå avtal och ta kostnader enligt befogenhetsreglerna.
- Chefens skyldigheter begränsas tillenhetsspecifika frågor. Affärsområdesövergripande frågor anmäls till VD för vidare behandling.
- Kan ha rollen som ombud.
- Kan ha rollen som uppdragsledare.
- Ansvarar för att arbetet bedrivs i enlighet med ledningssystemet för kvalitet och miljö.
- Personalansvar.

MARKNAD/SÄLJ

- Bidra till att skaffa nya affärer för affärs-, marknadsområdet & din egen sysselsättning.

FOKUSOMRÅDEN

- Ledarskap
- Kunden/Affären - Proaktivt sälj
- Lönsamhet tillväxt (nyckelpersoner i eget nätverk att rekrytera)
- Affärsutveckling


VEM ÄR DU?

Vi söker dig med minst 10-15 års erfarenhet från ledande befattning och personalansvar inom byggbranschen och projektverksamhet. Akademisk utbildning eller likvärdigt med flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vi tror att du idag och/eller tidigare arbetat som teamledare eller marknadsområdeschef på mindre/ medelstort entreprenad- eller teknikkonsultbolag.

För att lyckas i rollen tror vi att du är:
- Trygg inom konsultverksamhet samt gillar utmaningen att etablera och bygga upp verksamhet.
- Kommunikativ, närvarande och coachande ledare som gillar jobba med människor samt med en personlig prestigelöshet som skapar tillit till din omgivning.
- Driven och initiativtagande, har lätt för att skapa relationer med kollegor såväl som kunder.
- Intresserad av att göra affärer och gillar att genomföra projekt.
- Attraherad av att skapa ”kulturbryggor” tvärs organisationen och kollegorna, du gillar att ha många bollar i luften och att jobba i team.
- En person som vill utvecklas tillsammans med bolaget och bolagsgruppen.

Samtidigt som du är operativt lagd och tar ägarskap för genomförande i aktuella frågor, så uppskattar du också den långsiktiga strategiska delen av jobbet och ser till helheten.

Du hanterar flytande svenska i tal och skrift.

DU ERBJUDS

Du erbjuds en spännande och personligt utvecklande central roll med bra villkor och förmåner med möjligt delägarskap i Cofactor, som har ambition att bli en ledande modern bolagsgrupp med hållbarhet i fokus.

ANSÖKAN

Ansökningstiden går ut 2023-02-28.

Du skickar din ansökan med meritförteckning på mail till vår HR-chef Pia Nilsson pia.nilsson@cofactor.se.

Tjänsten ska tillsättas med tillträde enligt överenskommelse snarast under 2022 och rekryteringsarbetet sker därför löpande under ansökningstiden

KONTAKTUPPGIFTER FÖR FRÅGOR

Du är också välkommen att kontakta VD för Cofactor Engineering AB Patrik Nilsson på telefon 0709 30 92 00, för att få mer information om verksamheten och tjänsten. Din ansökan hanteras konfidentiellt